0001

Prvé byty pre robotníkov v obci začali stavať v roku 1883, dovtedy bývali v okolitých obciach. Po dokončení prvej výstavby (terajšej kolónii "Na kríži") sa konala banícka slávnosť na počesť založenia kolónie, v roku 1894 na počesť maďarského spisovateľa Móra Jókaiho, no spoločenský život v robotníckej kolónii prakticky neexistoval. Ak sa aj konali nejaké kultúrne podujatia (raz či dvakrát do roka, robotníci sa ich nezúčastňovali, lebo v Rimamuránskej banskej spoločnosti sa úradníci, či dozorcovia nesmeli stýkať s robotníkmi.

Po potlačení štrajku v roku 1905 sa vedenie závodu rozhodlo, že medzi robotníkov dostanú zástupcov zamestnávateľov prostredníctvom kultúrneho spolku (nielen v Železníku ale i v Rákošskej Bani). Tak vznikol Čítací spolok, ktorý prevádzkoval knižnicu a čitáreň novín. V roku 1906, postavila Rimamuránska banská spoločnosť v Železníku dve kolkárne - jednu pre úradníkov a jednu pre podúradníkov. Pre robotníkov postavil kolkáreň Čítací spolok (posledná, robotnícka kolkáreň zostala zachovaná doposiaľ, avšak po víchrici z roku 2016 je v dezolátnom stave). Spoločenský život sa začal viac rozvíjať od roku 1917, keď si robotníci začali zakladať odborové organizácie. Najväčší rozmach nastal po roku 1948 vznikom závodného klubu ROH. 

V obci Železník boli obľúbené tanečné zábavy, ktoré sa konávali v tančiarni (viď obrázok). Nielen v Železníku ale i v širokom okolí bola veľmi obľúbená ľudová kapela Gustáva Krištofa i dychový súbor, ktorý bol založený už v roku 1921.  

 

zeleznik kolkaren 01

zeleznik kolkaren 02

zeleznik kolkaren 03

Spracované podľa knihy Gustáva Fráka: Baníctvo v Železníku, vydanej v r. 1987

Andy Sekanová