Matúš Lašan - Muránska Lehota

Martin Kováč - z Kľaku

Peter Babiak - pod Ploskou

Soňa Amešná - orloj v Starej Bystrici

Peter Babiak - na úsvite

Peter Babiak - na úsvite

Zanechajte nám odkaz, fotografiu alebo niečo čo by sme vedeli v budúcnosti využiť pri vytváraní zbierkového fondu múzea v Železníku.

Potešia nás akékoľvek fotografie z okolia Sirku, Turčoka, Želzníka, Rákoša, Rákošskej Bane či Ratkovej. Hľadáme hlavne:

  • dobové fotografie viažúce sa k baníctvu (napr. banské objekty, baníkov v rovnošatách, oslavy, výročia, udalosti, banícke náradie a pod.)
  • dobové fotografie ľudí (napr. ľudia v kroji, rovnošatách, deti v škole, škôlke, ľudia na poliach, ľudia v záhradách, ľudia doma v kuchyni, ľudia v dielňach, ľudia v kostole a pod.)
  • dobové fotografie domov a rôznych objektov v obciach Sirk, Železník, Turčok, Červeňany, Rákošská Baňa, Rákoš, Ratková

Za všetky podnety ďakujeme.