Matúš Lašan - Muránska Lehota

Martin Kováč - z Kľaku

Peter Babiak - pod Ploskou

Soňa Amešná - orloj v Starej Bystrici

Peter Babiak - na úsvite

Peter Babiak - na úsvite

 

zeleznik prospekt web
Stiahnite a vytlačte si sprievodcu
 
AKTUÁLNY ZÁBER ZO ŽELELZNÍKA
LIVE KAMERA
zeleznik kamera nahlad 2

REKLAMA

 

sponzor smz jelsava logo

 
logo GEMER web
 

Príspevok / fotografia do zbierkového fondu múzea v Železníku:

Osudy železiarne postavenej v r. 1836 sú zahalené tajomstvami. Objekt ľudovo nazývaný hámor, z ktorého sa zachovali obvodové múry a centrálna vysoká pec, sa nachádza 2 km od stredu obce Podbiel. Je koncovým bodom náučného chodníka. Stavbu si všimnete veľmi ľahko pokiaľ cestujete od Podbiela smerom do skanzenu v Zuberci.

frantiskova-huta-000

Čítať ďalej

Strečniansky hrad stojí na začiatku strečnianskej tiesňavy proti toku Váhu na jeho ľavom brehu na strmej vápencovej skale vo výške asi 420 m.n.m.. Praveké nálezy dokazujú, že hradná vyvýšenina bola obývaná už v dobe bronzovej a železnej. Strečno patrilo medzi kráľovské hrady. Hoci prvá písomná zmienka o ňom pochádzala až z roku 1316, s istotou môžeme predpokladať, že existoval už v 13. storočí.

Spolu s inými hradmi na Považí sa aj Strečno spomína ako miesto, kde sa od obchodníkov vyberalo clo. Jedným z majiteľov bol František Vešeléni, ktoré manželkou bola známa Žofia Bosniaková. V rokoch smrti Žofie Bosniakovej Vešeléni nevenoval Strečnianskemu hradu náležitú pozornosť, takže ten začal pustnúť. Môžeme si to vysvetliť tým, že sa Žofia Bosniaková už častejšie zdržiavala v prístupnejšom a pohodlnejšom kaštieli. Hrad slúžil len ako rezervný objekt počas ohrozenia.

hrad strecno 20

Čítať ďalej